Vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádné situaci budou letos zápisy k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Poštou dostanete dopis, ve kterém naleznete:

  • Instrukce rodičům
  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list

případně

  • Žádost o odklad
  • Formulář s kontakty – jen k žádosti o odklad školní docházky

V termínu od 6. 4. 2020 do 16. 4. 2020 vhodíte níže uvedené doklady do schránky, která bude k dispozici před školou každý pracovní den od 8,00 do 12,00 hodin. Schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“.

1) vyplněnou žádost, zápisový list, (+ v případě, že máte – kopii rodného listu)

nebo

2) žádost o odklad s doporučujícími podklady od poradny a dětského lékaře

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného (dětského) lékaře.

V případě, že obě tato doporučení nemáte, podáte pouze žádost o odklad a zbývající doporučení dodáte v nejbližší možné době, nejpozději však do 31. 8. 2020.

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2020 na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu do školy (každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které naleznete v dopise).

Po ukončení mimořádných opatření pro vás uspořádáme setkání, abyste se mohli seznámit s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. O jejím průběhu vás budeme včas informovat. Sledujte webové stránky školy.

V případě potřeby jsem vám k dispozici na emailu  reditelka@1zskadan.cz

popř. v pracovní dny od 8 do 12 h na telefonním čísle:  722 745 515

Vážení rodiče, moc vás prosím o čitelné vyplnění uvedených podkladů pro zápis nebo pro odklad.

Zejména  zkontrolujte správně vyplněná telefonní čísla a e-maily. Je to pro nás velmi důležité kvůli další komunikaci s vámi.

Společně tuto situaci zvládneme a my se moc těšíme na setkání s vámi a budoucími prvňáčky 🙂 

Mgr. Irena Gahlerová

‚https://‘ “>

1315 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno