podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE_CMYK

Název projektu:   „Snažím se být v pohodě“

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je v návaznosti na Preventivní program školy:

  • podpořit u žáků kompetence potřebné pro život nejen k řešení náročných životních situací
  • Vytvářet sociální dovednosti a schopnosti, a to konkrétně komunikační dovednosti, asertivní dovednosti, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a umět odmítat, schopnost empatie, dovednosti práce s vlastními emocemi, stresem
  • Podpořit výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu
  • Podporování zdravého životního stylu
  • Smysluplné využívání volného času – nabídka vhodných alternativ k rizikovým způsobům chování
  • Vytváření pozitivního klimatu školy a třídy
  • Odstranění projevů xenofobie, homofobie
  • systematická spolupráce s odborníky na danou problematiku, zejména při realizaci preventivních bloků: SVĚTLO KADAŇ z. s.

Dotace:   40 956,- Kč

Období realizace:  1. 2. 2022 – 31. 12. 2022

www.kr-ustecky.cz