CZ_RO_B_C

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny chemie, která bude po realizaci projektu fungovat jako víceúčelová učebna přírodních věd. Rekonstrukce učebny a pořízení jejího nového vybavení zajistí žákům adekvátní prostředí pro kvalitní výuku přírodních věd se zapojením nových technologií. Moderní výuka poskytne žákům větší šanci na uplatnění v dalších stupních vzdělávání a následně na trhu práce.

Dotace: 1 999 619,51,- Kč

Spoluúčast: 105 243,14,- Kč

Celkem: 2 104 862,65,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

CZ_RO_B_C

Název projektu: Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665

Projekt je zaměřen na rekonstrukci odborné učebny pracovních dílen. Rekonstrukce učebny a pořízení jejího nového vybavení zajistí žákům adekvátní prostředí pro kvalitní výuku. Díky tomu budou mít žáci větší šanci na uplatnění v dalších stupních vzdělávání a následně na trhu práce. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy s ohledem na přístupnost učebny dílen.

Dotace: 2 029 931,71,- Kč

Spoluúčast: 106 838,52,- Kč

Celkem: 2 136 770,23,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.