plakat

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov

Název projektu: OP JAK – Šablony I – ZŠ Kadaň Školní

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005719

Období realizace: 1. 8. 2023 – 31. 12. 2025

Z finančních prostředků v celkové výši 2 431 301,- Kč hradíme tyto aktivity:

Speciální pedagog

Vzdělávací aktivity ZŠ, ŠD, ŠK

Inovativní vzdělávání:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);
• tandemová výuka;
• vzdělávání s využitím nových technologií;
• zážitková pedagogika;
• propojování formálního a neformálního vzdělávání;
• aktivizující metody;
• fiktivní firma.