2023 – 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023 – 2024 začne v pondělí 4. 9. 2023.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

pondělí 4. 9. 2023

1. třídy:
přivítání v aule 8,00- zástupce města, vedení školy, třídní učitelky
následně  odchod prvňáčků do tříd
pro zákonného zástupce v aule krátké informace – ředitelky školy, vedoucí družiny, školní jídelny a třídních učitelek
v  9,30 hodin: slavnostní zahájení školního roku – vlajka, hymna

cca v 9,45 hodin předání prvňáčků zpět rodičům před školou

2. – 9. třídy: ve třídách – přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod.

v 9:30 hodin společné slavnostní zahájení školního roku – vlajka, hymna

vyučování všech žáků končí v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

úterý 5. 9. 2023

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování do 11,35 hodin
oběd od 11,30 do 12,30 hodin

středa 6. 9. 2023

1. třídy : 3 vyučovací hodiny do 10,40 hodin
2. – 5. třídy: vyučování do 11,35 hodin
6. – 9. třdy: yučování do 12,30 hodin
oběd do 13,00 hodin

čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9. 2023

1. třídy :  do 11,35 hodin
2. – 9. třídy: vyučování dle rozvrhu
oběd od 11,30 do 12,30 hodin


 Prázdniny:

podzimní:         čtvrtek 26. a pátek 27. října 2023
vánoční:            sobota 23. prosince 2023 –  úterý 2. ledna 2024
vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
pololetní:          pátek 2. února 2024
jarní:                 4. března – 10. března 2024
velikonoční:     čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2024, je tzv. ostatním svátkem
hlavní:              od soboty 29. června – do neděle 1. září  2024


Plánovaná ředitelská volna:  pátek 29. září 2023


Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
určí MÚ v Kadani předpoklad 3. a 4. dubna 2024


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

obory s talentovou zkouškou: od 2. do 15. ledna 2024

Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2024

konzervatoře od 15. do 31. ledna 2024

čtyřleté obory a gymnázia řádný termín: duben 2024            


Schůzky s rodiči:  změna vyhrazena

7. září 2023 – třídní schůzky 15,30 – 16,00 hodin

30. listopadu 2023 – individuální schůzky dle domluvy 13,00 – 15,30 hodin

11. ledna 2024 – třídní schůzky 1.st od 15,30, 2.st. od 16,00 hodin

13. – 17. května 2024 – dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)


 Pedagogické rady:

31. 8. 2023      v 9,30 hodin

29. 9. 2023      v 9,30 hodin

23. 11. 2023 ve 14,00 hodin

25. 1. 2024  ve 14,00 hodin

25. 4. 2024 ve 14,00 hodin

20. 6. 2024 ve 14,00 hodin