2022 – 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022 – 2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Vyučování bude v l. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

čtvrtek 1. 9. 2022

1. třídy:
přivítání v aule – zástupce města, vedení školy, třídní učitelky
následně  odchod prvňáčků do tříd
pro zákonného zástupce v aule krátké informace – ředitelky školy, vedoucí družiny, školní jídelny a třídních učitelek
cca v  9,45 hodin: předání prvňáčku zpět rodičům před školou

2. – 9. třídy: ve třídách – přivítání, školní řád, BOZ, rozvrh hodin apod.

v 9:30 hodin společné slavnostní zahájení školního roku

vyučování všech žáků končí v 9,40 hodin

oběd 10:30 – 12:00 hod.

pátek 2. 9. 2022

1. třídy : 2 vyučovací hodiny do 9,40 hodin
2. – 9. třídy: vyučování do 11,35 hodin
oběd od 11,30 do 12,30 hodin

od pondělí 5. září 2022 vyučování dle rozvrhu


 Prázdniny:

podzimní:         středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
vánoční:            pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
vyuč. začne v úterý 3. ledna 2023
pololetní:          pátek 3. února 2023
jarní:                 27. února – 5. března 2023
velikonoční:     čtvrtek 6. dubna a pátek 7. dubna 2023, je tzv. ostatním svátkem
hlavní:              od soboty 1. července – do neděle 3. září  2023


Plánovaná ředitelská volna:  pátek 18. listopadu 2022


Zápis dětí do l. ročníku ZŠ:    
určí MÚ v Kadani předpoklad 12. a 13. dubna 2023


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

obory s talentovou zkouškou: od 2. do 15. ledna 2023

Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023

konzervatoře od 15. do 31. ledna 2023

čtyřleté obory řádný termín: 13. 4. a 14. 4. 2023

Šestiletá a osmiletá gymnázia  řádný termín: 17. 4. a 18. 4. 2023

náhradní termíny: 10. 5.  a 11. 5. 2023                


Schůzky s rodiči:

8. září 2022 – třídní schůzky 15,30 – 16,00 hodin

1. prosince 2022 – individuální schůzky dle domluvy 13,00 – 15,30 hodin

12. ledna 2023 – třídní schůzky 1.st od 15,30, 2.st. od 16,00 hodin

9. – 12. května 2023 – dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)


 Pedagogické rady:

30. 8. 2022     v 10,15 hodin

22. 9. 2022  ve 14,00 hodin

24. 11. 2022 ve 14,00 hodin

19. 1. 2023  ve 14,00 hodin

27. 4. 2023 ve 14,00 hodin

22. 6. 2023 ve 14,00 hodin