WEB-STRANKYPříjemce dotace: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov

Název projektu: VZDĚLÁVÁME SE SPOLEČNĚ

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Projekt je zaměřen na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finanční prostředky v celkové výši:        3 498 434,- Kč

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

Pedagogická intervence – doučování

Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví žáků, preventivní práce

Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáků

Období realizace: 2023 – 2025