Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmový činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

vedoucí vychovatelka: Hana Martínková (1. oddělení – Skřítci)
vychovatelka: Mgr. Jaroslava Nováková (2. oddělení – Sluníčka)
vychovatelka: Šárka Kocourková (3. oddělení – Lvíčata)
tel.: 722 179 329

Provoz školní družiny

Provozní doba: 5.30 – 16.30 hod.

V době třídních schůzek se provozní doba dle potřeb rodičů prodlužuje až do 17.00 hod.
Hlavní prázdniny: zavřeno.
Vedlejší prázdniny: otevřeno v případě přihlášení počtu minimálně 15 žáků.

Přihlašování a odhlašování:

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.
1. žáci 1. a 2. ročníku zaměstnaných rodičů.
2. Žáci 3. a 4. ročníku zaměstnaných rodičů.
3. Dojíždějící žáci 1. – 4. ročníku.
4. Celotýdenní docházka v plném režimu.

Ukončení docházky v průběhu školního roku musí být provedeno písemně zákonným zástupcem.

Příspěvek rodičů:

Příspěvek byl stanoven ve výši 150,- Kč měsíčně na jednoho žáka, sourozenec platí 75,- Kč měsíčně.

na celý školní rok: zaplatit do 15. září 1 500,- Kč
nebo 2 splátky:
1. splátka: září až leden: zaplatit do 15. září 750,- Kč
2. splátka: únor až červen: zaplatit do 15. ledna 750,- Kč

Příslušné částky hradí rodiče v kanceláři školy, nebo bezhotovostně na účet školy.
č.ú.: 7430441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka

Žák bude do družiny přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku.
V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací. Příspěvek se neplatí po dobu hlavních prázdnin.
Pokud částka nebude zaplacena, může ředitelka školy rozhodnout o případném vyřazení žáka ze ŠD.