Rodiče vítáni – Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

http://www.rodicevitani.cz/

Ovoce do škol

Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-projekt-ovoce-do-skol

Celé Česko čte dětem

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

http://www.celeceskoctedetem.cz/

Rosteme spolu       registrační číslo 3650018

Základní škola Kadaňská jednička uzavřela smlouvu o spolupráci na projektu „Rosteme spolu“, který realizuje občanské sdružení Radka v Kadani.

Projekt je podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace „Rosteme spolu“, číslo 365 00 18 (dále jen „projekt“), který je realizován od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016 v Kadani a jejím okolí, okres Chomutov.

V rámci tohoto projektu chceme poskytnout podporu dětem z cílové slupiny, aby byly dostatečně připravené na vstup do ZŠ, aby zvládly povinnou školní docházku a aby jejich rodiče měli dostatečné kompetence nezbytně potřebné k podpoře dětí ve vzdělávání a jejich zdravému vývoji.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je úspěch dětí z romské komunity v hlavním vzdělávacím proudu a změna rodinného prostředí tak, aby naplňování cíle nebránilo.
Cíle chceme dosáhnout vytvořením podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí, konkrétně předškolním klubíkem a školní přípravou, které chceme realizovat v Kadani a v lokalitě Prunéřov.

Předškolní klubík pro děti od 3 let do 6 let, tak aby byly podchyceny ještě dříve než až předškolní třídou či přípravnou třídou ZŠ.

Školní příprava pro děti od 6 do 15 let, tak aby s nimi bylo soustavně pracováno – aby zvládly povinnou školní docházku (uspěly v hlavním vzdělávacím proudu) a byly připraveny a motivovány na další vzdělávání.

Hlavní aktivity:
1) Předškolní klubík = Aktivitami Předškolního klubíku chceme poskytnout 20 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšný vstup dětí do MŠ / ZŠ.
Podpora spočívá zejména v rozvoji dovedností a schopností dětí (vč.nácviku sebeobsluhy a rozvoje řeči), ale také v práci s rodiči děti tak, aby změnili svůj postoj k předškolní výchově = chtěli, aby se jejich děti vzdělávali v MŠ i ZŠ.
Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky v klubíku, dále pak s dětmi bude pracovat psycholog a logoped.
Aktivity budou probíhat 5x v týdnu dopoledne; budou realizovány současně a provázaně – od Po do St v době od 9 do 12 hod budou skupinové aktivity; Čt a Pá bude určen pro individuální práci s rodinami.

2) Školní příprava = Aktivitami Školní přípravy chceme poskytnout 40 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky na ZŠ.
Podpora spočívá zejména v doučování dětí, ale také v práci s rodiči dětí tak, aby změnili svůj postoj ke školní docházce = chtěli, aby se jejich děti vzdělávaly na ZŠ a byli schopni jim po skončení aktivity sami poskytnout prostor a podporu při společné domácí školní přípravě.
Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky ve školní přípravě, dále pak s dětmi bude pracovat celkem 10 dobrovolníků.
Aktivity budou probíhat 5x v týdnu odpoledne; dle aktuální domluvy s dětmi a rodiči.