Environmentální výchova – znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používá označení Ekologická výchova.
Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

• Energie (šetření, alternativní energie)
• Hospodaření s odpady (třídění odpadu)
• Jaderná energetika
• Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
• Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
• Ozonová díra
• Udržitelný rozvoj
• Změny klimatu (oteplování)
• Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

Koordinátorka ekologické výchovy – Mgr. Zdeňka Kučerová

V rámci této výchovy jsme zapojeni do:
1) do celostátní soutěže škol – sběr papíru
2) do Recyklohraní – sběr elektrozařízení, baterií

a spolupracujeme s: Lesy ČR a.s.