Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“

Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Činnost školního klubu je určena pro žáky 2. stupně základní školy, žáci 1. stupně se mohou přihlásit, pokud nenavštěvují školní družinu.

Organizace:

Školní klub vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování.
O prázdninách je provoz po projednání se zřizovatelem přerušen.
Provozní doba školního klubu je po celý pracovní týden dle jednotlivého rozpisu, který je každoročně upravován podle nabídky.

Škola v rámci školního klubu nabízí různé zájmové kroužky, pro jejichž činnost má vhodné prostorové, materiální a personální podmínky.

Školní klub využívá pro svou činnost školní bazén, školní tělocvičny, školní hřiště, školní knihovnu a odborné učebny.
Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování podle časového rozvrhu a po skončení odchází domů.

Školní klub také vítá spolupráci rodičů.

Příspěvek rodičů:

Výše příspěvku je 100,- Kč na školní rok, počet zájmových útvarů není omezen.
Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října paní ekonomce v kanceláři školy.

Přihlášky odevzdat nejpozději do 20. října 2023 !! Pozdější přihlášení nebude možné! Podle počtu přihlášených žáků bude kroužek nadále otevřen nebo se zruší!

Žák bude do školního klubu přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku.
V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.

Nabídka aktivit na školní rok 2023 – 24.

název den hodina třída vedoucí
Komiksák pondělí 14,00 – 15,00 6.-7. Bc. Dvořáková
Plaveme pro radost úterý 13,00 – 14,00 3.-5. p. Dolanská
p. Pešornová
Voňavé květinky středa 13,00 – 14,00 3.-5. p. Tomešová
p. Zavřelová
Taneční kroužek středa 13,45 – 14,45 6.-7. Mgr. Kučerová
Sportovní hry pátek 15,30 – 16,30 6.-9. Bc. Linhart
p. Loukota