OPVVV_logolink_barva

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov

 Název projektu: Spolu a lépe III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021838

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 689 756,- Kč hradíme tyto aktivity:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Tandem

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ