Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) v platném znění.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto webovou stránku – www.1zskadan.cz.

Stav souladu

Při tvorbě a správě těchto stránek byla zohledněna přístupnost obsahu i funkčnost webu tak, aby splňovala zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web, WCAG 2.1 a Pravidel tvorby přístupného webu. Uživatelům nejsou záměrně do cesty kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my zjednáme nápravu.

Nepřístupný obsah z důvodu nepřiměřené zátěže

Na těchto webových stránkách jsou publikovány i informace v dokumentech ve formátu

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX a to z důvodu jejich specifického formátování, které standardní formát HTML nepodporuje, případně by jejich převedení do formátu HTML bylo příliš komplikované. K prohlížení těchto formátu je možné stáhnout zdarma prohlížeče Word Viewer a Acrobat Reader.

Pro zobrazení a úpravu dokumentů DOC, DOCX a XLS, XLSX je zdarma balíček kancelářských aplikací OpenOffice ke stažení na  http://www.openoffice.cz.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem správce webu a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Technický správce webu:

Martin Gahler
e-mail:martin@gahler.cz