podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE_CMYK

 

Název projektu:   „Snažím se být v pohodě“

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je v návaznosti na Preventivní program školy:

  • Vytvářet u žáků dovednosti – kompetence potřebné pro život nejen k řešení náročných životních situací
  • Vytvářet sociální dovednosti a schopnosti, a to konkrétně komunikační dovednosti, asertivní dovednosti, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a umět odmítat, schopnost empatie, dovednosti práce s vlastními emocemi, stresem
  • Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
  • Podporování zdravého životního stylu
  • Smysluplné využívání volného času – nabídka vhodných alternativ k rizikovým způsobům chování
  • Vytváření pozitivního klimatu školy a třídy
  • Odstranění projevů xenofobie, homofobie
  • Zvyšování informovanosti zákonných zástupců o možnostech a metodách primární prevence formou workshopu

Dotace:   47 700,- Kč

Období realizace:  1. 9. 2021 – 31. 12. 2021

www.kr-ustecky.cz