OPVVV_logolink_barva

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov

 Název projektu: Spolu a lépe II

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012884

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.452.268, – Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Tandemová výuka

Vzájemná spolupráce – čtenářská gramotnost

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD