Mgr. Irena Gahlerová ředitelka školy reditelka@1zskadan.cz
Mgr. Pavel Soukup zástupce ředitelky zastupce@1zskadan.cz
1. stupeň – pedagogové
Mgr. Bubiková Dita   bubikova@1zskadan.cz
Mgr. Buriánková Jindřiška   buriankova@1zskadan.cz
Mgr. Hlaváčková Karla   hlavackova@1zskadan.cz
Mgr. Horová Miloslava koordinátorka ŠVP horova@1zskadan.cz
Mgr. Kotková Hana   kotkova@1zskadan.cz
Mgr. Neprášková Michaela   nepraskova@1zskadan.cz
Mgr. Polidarová Monika výchovná poradkyně vychovnyporadce@1zskadan.cz
Mgr. Jarmila Svobodová   svobodova@1zskadan.cz
Mgr. Michaela Vadlejchová   vadlejchova@1zskadan.cz
Mgr. Vaníčková Jiřina   vanickova@1zskadan.cz
2. stupeň – pedagogové
Černá Petra   cerna@1zskadan.cz
Ing. Daníčková Alena   danickova@1zskadan.cz
Bc. Dvořáková Lucie   dvorakova@1zskadan.cz
Frenáková Pavlína   frenakova@1zskadan.cz
Mgr. Chamula David koordinátor ŠVP chamula@1zskadan.cz
Mgr. Chmelová Klára   chmelova@1zskadan.cz
Mgr. Kučerová Zdeňka Kordinátorka EVVO kucerova@1zskadan.cz
Bc. Linhart Ondřej   linhart@1zskadan.cz
Mgr. Marková Kateřina preventistka markova@1zskadan.cz
Mgr. Peineltová Zita   peineltova@1zskadan.cz
Ing. Střelcová Markéta   strelcova@1zskadan.cz
Špontáková Naděžda   spontakova@1zskadan.cz
asistentky pedagoga
Antonovičová Lucie   antonovicova@1zskadan.cz
Dolanská Veronika   dolanska@1zskadan.cz
Hroudová Jana, DiS   hroudova@1zskadan.cz
Hůlová Marcela   hulova@1zskadan.cz
Chárová Alena, DiS   charova@1zskadan.cz
Kačírková Jana   kacirkova@1zskadan.cz
Lukešová Veronika   lukesova@1zskadan.cz
Bc. Pešornová Růžena   pesornova@1zskadan.cz
Tomešová Štěpánka   tomesova@1zskadan.cz
Zavřelová Kateřina, DiS   zavrelova@1zskadan.cz
školní asistentka
Bartošová Petra   bartosova@1zskadan.cz
družina
Martínková Hana vedoucí vychovatelka druzina@1zskadan.cz
Mgr. Nováková Jaroslava vychovatelka novakova@1zskadan.cz
Kocourková Šárka vychovatelka kocourkova@1zskadan.cz
školní jídelna
Míchalová Kamila vedoucí jídelny skolnijidelna@1zskadan.cz
Géciová Vladimíra hlavní kuchařka  
Benešová Petra kuchařka  
Kašková Jana kuchařka  
Králíková Marcela kuchařka  
správní zaměstnanci
Veselá Petra ekonomka školy kancelar@1zskadan.cz
Xinotis Růžena hospodářka školy xinotis@1zskadan.cz
Loukota Vladimír školník  
Janouch Petr strojník bazénu  
Bartlová Šárka uklízečka  
Březinová Vítězslava uklízečka  
Lédlová Markéta uklízečka  
Solarová Dana uklízečka