adresa:
Základní škola, ul. Školní 1479, 432 01 Kadaň
IČO: 46789979
číslo účtu: 7430441/0100

Tel: 474 335 121, 702 292 632
E-mail: kancelar@1zskadan.cz

identifikátor datové schránky:  qzzgimc

ředitelna:
Mgr. Irena Gahlerová
Tel.: 474 335 119
         722 742 515
E-mail: reditelka@1zskadan.cz

zástupce:
Mgr. Pavel Soukup
Tel.: 474 335 121
E-mail: zastupce@1zskadan.cz

družina:
Hana Martínková
Tel.: 702 012 537
E-mail: druzina@1zskadan.cz

jídelna:
Kamila Míchalová
Tel.: 474 335 123,
        724 816 745
E-mail: skolnijidelna@1zskadan.cz

výchovná poradkyně:
Mgr. Monika Polidarová
Tel.: 474 335 121
E-mail: vychovnyporadce@1zskadan.cz

speciální pedagog – etoped:
Mgr. Sáva Arabadžiev
Tel.: 607 832 874
E-mail: arabadziev@arabadziev.cz

preventistka soc. patologických jevů:
Mgr. Kateřina Marková
Tel.: 474 335 121
E-mail: markova@1zskadan.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com