OPVVV_logolink_barva

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov

 Název projektu: Spolu a lépe

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005785

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 980 710,- Kč hradíme následující aktivity:

 Školní asistent – personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

Tandemová výuka na ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem