„Cesta žaludkem vede nejen k srdci, ale i ke zdraví.“
České přísloví

O naše žaludky se starají:

vedoucí kuchyně: Kamila Míchalová
hlavní kuchařka: Vladimíra Géciová
kuchařky: Petra Benešová, Jana Kašková, Marcela Králíková

Informace:

Vážení rodiče,

strava od 4.9.2023 nebude automaticky objednána ani po zaplacení zálohy !!!

Pro objednání stravy je nutné vyplnit přihlášku ke stravování na školní rok 2023/2024.

Stravu je možné objednat osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky 474 335 123, 724 816 745, prostřednictvím internetové aplikace „i Canteen“.

Podmínkou pro objednání stravy je dostatek finančních prostředků na účtu strávníka.

Kategorie 7-10 let……………..oběd:  27,- Kč
Kategorie 11-14 let…………….oběd: 29,- Kč
Kategorie 15 let a více…….….oběd: 30,- Kč

Stravné na měsíc září 2023

18 stravovacích dní    (28.9.2023 státní svátek, 29.9.2023 ředitelské volno)

Platba v hotovosti:

7 – 10 letí 18 x 27,-Kč 486,-Kč
11 – 14 letí 18 x 29,-Kč 522,-Kč
15 – více letí 18 x 30,-Kč 540,-Kč

Platba bankou:

Záloha ZŠ 600,-Kč

č.ú. 7430441/0100, nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol !!  – na vyžádání u vedoucí školní jídelny

Při odjezdu do ŠvP (či jiné pobyty) si  stravu strávníci (jejich zákonní zástupci) odhlašují sami!!!

Platby za stravné:

1. v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně
2. převodem z běžného účtu na účet školy:
č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutné uvést přidělený variabilní symbol

Žák se stává strávníkem po vyplnění přihlášky – kancelář ved. kuchyně.

Čip, karta

Je doklad, na základě kterého obdrží žák oběd. Pokud čip, kartu ztratí či poškodí, zakoupí si u vedoucí kuchyně nový. Ztrátu je nutné okamžitě nahlásit!

Cena čipu je 110,- Kč, cena karty je 46,- Kč

ISIC karta

V případě, že žák vlastní ISIC kartu, nemusí zakupovat ČIP, ISIC karta bude aktivována pro výdej obědů u vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů:

strávníci: od 11:15 hod. do 14:00 hod.
do jídlonosičů: od 11:15 hod. do 11:30 hod.

Rodiče si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče první den nepřítomnosti žáka, další dny musí stravné odhlásit.

Přihlašování odhlašování obědů:

1. internetové přihlašování
2. box v jídelně
3. u vedoucí kuchyně:
– v kanceláři
– na tel. čísle 474 335 123, 724 816 745
– e-mail: skolnijidelna@1zskadan.cz

Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.


Označování alergenů:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Na základě předpisů
EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10

máme jakožto školní jídelna povinnost od 13. 12. 2014 označovat alergenové složky, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014.

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Specifikace alergenů:
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují
u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce: Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. Většinou zanikají v souladu s narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

ALERGENY V POTRAVINÁCH
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

1) Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich