????????????

Název projektu v rámci „Výzvy č. 56“

„Do světa a do knihovny“

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.2669

Cíle programu, oblasti podpory
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 –  Počáteční vzdělávání – je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK
– Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
– Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.