Sběr elektro, baterií, víček

Kadaňská jednička Školní 1479, Kadaň

Zahájení sběru elektrozařízení, baterií, víček – každý čtvrtek od 7,40 hod.

Školská rada

Kadaňská jednička Školní 1479, Kadaň

Prezentace Gy Klášterec

Kadaňská jednička Školní 1479, Kadaň

Prezentace Gymnázia Klášterec n. Ohří, 9. třídy, aula 13 hodin

Filmové představení pro žáky 2. stupně

Kino Hvězda Kadaň Kpt. Jaroše 1477, Kadaň

Kino Hvězda od 11,15 hodin „Annaismissing“ – filmové představení pro 2. stupeň, 60 Kč, od 12 let...prevence výuka končí po skončení kina