Recyklohraní www.recyklohrani.cz

Bližší informace: Mgr. Zdeňka Kučerová

sběr: začínáme 6. října 2022

každý čtvrtek od 7:40 do 7:55 hod.
nebo dle domluvy

Sbíráme:

    baterie a drobné elektro zařízení (mobily, MP3,…..)

Celkové výsledky za rok 2021 – 22


Žáci školy odevzdali do zpětného odběru celkem:

  • 197 kg starých použitých baterií
  • 34 ks tonerů
  • 14 ks mobilních telefonů
  • 184 ks elektrospotřebičů
  • 78 kg víček

Nejlepší žáci byli odměněni dárkovými balíčky.

Nejlepší sběrači:

Víčka:        Pácal 3.A

Elektro:      Pácal 3.A

Baterie:      Veselý 6.B

Mobily:       Pácal 3.A

Tonery:       Pácal 3.A

Další doplňující aktivity, které proběhly v roce 2021/2022

– aktivně jsme se zúčastnili „Dne bez aut“ na dopravním hřišti

– pozorovali jsme změny v přírodě a počasí, sledovali jsme naší meteorologickou stanici

– celoročně jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, kde vedeme žáky ke zdravé výživě

– zúčastnili jsme se výtvarných soutěží

– vyrobili jsme vánoční ozdoby na stromeček na náměstí i před školou z odpadového materiálu

– v hodinách VV a PČ vyrábíme z odpadového materiálu

– víčka z PET lahví používáme k manipulačním činnostem v matematice

– žáci stavěli prostorové stavby z víček

– žáci naší školy se zapojili do úklidu a zvelebení okolí naší školy

– učitelé pro žáky připravili přírodovědné vycházky do okolí

Zpracovala Mgr. Zdeňka Kučerová


šk. rok. baterie kg tonery  ks mobily  ks elektro ks kaštany kg víčka     kg
2014-15 117 34 49 320 1 481 430
2015-16 350 27 36 196 755 172
2016-17 134 92 19 278 826 170
2017-18 81 49 62 100 826 215
2018-19 212 162 18 794 358 136
2019-20 173 70 63 380 120 180
2020-21 140 89 45 335 144
2021-22 197 34 14 184 78