Celý Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je uložen v ředitelně školy a ve skříňce před ředitelnou. Veřejnost má možnost do něho nahlížet a pořizovat si z něj opisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet kopii. Jeho platnost je od 1.9.2007.

 

 

Celý Školní vzdělávací program pro školní družinu je uložen v ředitelně školy a ve skříňce před ředitelnou. Veřejnost má možnost do něho nahlížet a pořizovat si z něj opisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet kopii. Jeho platnost je od 1.9.2008.

 

 

Celý Školní vzdělávací program pro školní klub je uložen v ředitelně školy a ve skříňce před ředitelnou. Veřejnost má možnost do něho nahlížet a pořizovat si z něj opisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet kopii. Jeho platnost je od 1.9.2010.