Školní parlament byl poprvé zvolen ve školním roce 2009/2010.
Dne 16. 9. 2009 proběhla první schůzka zástupců parlamentu od 5. do 9. tříd.
Byly schváleny stanovy a pravidla chování pro zástupce parlamentu.

Školní parlament má právo zejména:

1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti, ale nevyjadřuje se k personálnímu obsazení školy.
2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
3. Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím.

Cíle školního parlamentu:

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
3. Připomínat dodržování školního řádu.
4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku.
7. Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti.

[wpdm_file id=53]

 


Školní rok 2023 – 24

Zástupci parlamentu:

Předseda:   Jiří Koubek 9.A
Místopředseda:  Lubomír Lippmann 8.B
Hlasatelé: Michaela Procházková 9.A, Daniel Bumba 9.B
Zapisovatel: Gabriela Miškovičová 9.A

Zástupci tříd:

4.A  Mahei Olexandra, Růžička Sebastian
4.B  Činátl Sebastian, Karolová Kristýna
5.A Fitsai Bohdana, Václavíková Elise
5.B  Cserge Daniel, Marešová Adéla
6.A  Černá Anna, Růžička Samuel
6.B  Červeňák Justin, Presslová Karolína
7.A  Šetinová Bára, Krejčová Michaela
7.B  Fischerová Vanesa, Horvátová Hana
8.A Nováková Kateřina, Vágner Ondřej
8.B Lippmann Lubomír, Jámečný František
9.A Koubek Jiří, Miškovičová Gabriela
9.B Bumba Daniel, Uherek Lukáš

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2023/2024

Plánované akce:

Září – „Den dvojic“ (dvojice se domluví na stejném oblečení, účes, obuv) 27. 9. 2023

Říjen – „Halloween“ (výzdoba tříd, masky) – soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu a masky 31. 10. 2023

Prosinec – „Mikuláš“ (zařizuje parlament) 5.12.2022

Prosinec – Den otevřených dveří + akademie 12.12.2023 (pomoc svým učitelům)

Leden – futsalový turnaj (zařizuje vše potřebné parlament) 31.1.2024

Únor – „Malý kuchtík“ (soutěž ve vaření), vše v režii parlamentu 14.2.2024

Březen – florbalový turnaj s učiteli (režie parlamentu) 27. 3. 2024  

Květen – soutěž „Delfín“ (plavecká soutěž) – pomoc p. Černé

Květen– „Fandíme hokeji“ (pomoc p. učitelce Chmelové) 10. – 26. 5. 2024     

Celoročně – Hlášení do školního rozhlasu

Akce se mohou během roku upravovat, pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na prvním stupni v prvních až třetích třídách.                                                                                                      

Petra Černá – Koordinátor školního parlamentu