Školní parlament byl poprvé zvolen ve školním roce 2009/2010.
Dne 16. 9. 2009 proběhla první schůzka zástupců parlamentu od 5. do 9. tříd.
Byly schváleny stanovy a pravidla chování pro zástupce parlamentu.

Školní parlament má právo zejména:

1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti, ale nevyjadřuje se k personálnímu obsazení školy.
2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
3. Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím.

Cíle školního parlamentu:

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
3. Připomínat dodržování školního řádu.
4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku.
7. Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti.

[wpdm_file id=53]

 


Školní rok 2022 – 23

Zástupci parlamentu:

Předseda:   Jiří Král 9.A
Místopředseda:  Luděk Vágner 9.B
Hlasatelé: Kateřina Lacinová 9.A, Daniel Bumba 8.B
Zapisovatel: Nikol Nováková 9.B

Zástupci tříd:

4.A Pácal Tobiáš, Václavíková Elise
4.B Jámečný Jan, Marešová Adéla
5.A  Černá Anna, Široký Mikuláš
5.B  Kasal David, Selková Zuzana
6.A  Fleischmanová Viktorie, Šetinová Bára
6.B  Fischerová Vanesa, Horvátová Hana
7.A Kirnová Barbora, Kratina Kryštof
7.B Lippmann Lubomír, Šindelářová Veronika
8.A Koubek Jiří, Miškovičová Gabriela
8.B Bumba Daniel, Uherek Lukáš
9.A Král Jiří, Kubíček Jakub
9.B Nováková Nikola, Vágner Luděk

Plán práce školního parlamentu na školní rok 2022/2023

Plánované akce:

Listopad – moje nejoblíbenější jídlo – domluva s p. Míchalovou (vedoucí šk. jídelny), každá třída si určí nejoblíbenější jídlo a to by se mohlo uvařit v jídelně. 

Prosinec – Mikuláš  5.12.

Leden – Pololetní futsalový turnaj 31.1.

Březen – soutěž „Malý kuchtík“ 28.3.

Květen – „Delfín Kadaňské jedničky“ (plavecká soutěž) 26.5.

Červen – Futsalový turnaj – slavíme Den dětí 2.6.     

Celoročně – Hlášení do školního rozhlasu

Akce se mohou během roku upravovat, pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý nápad, nebojte se a přijďte nám jej sdělit na naši schůzku.

Zástupci parlamentu budou potřebné věci sdělovat ve svých třídách a poskytovat informace na prvním stupni v prvních až třetích třídách.                                                                                                      

Petra Černá – Koordinátor školního parlamentu