Složení školské rady na rok 2021-2024

za zřizovatele:  Mgr. Jana Demjanová, Ing. Jan Vaic 
za zákonné zástupce: p. Tereza Kalinská, Ing. Věra Straková
za pedagogické pracovníky:  Mgr. Dita Bubiková, Mgr. Pavel Soukup

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v záložce Dokumenty.

Dokumenty Školské rady a zápisy z jednání jsou také k dispozici v kanceláři zástupce ředitelky školy

Složení školské rady na rok 2018-2020

za zřizovatele:  Mgr. Jan Losenický, PharmDr. Radek Oswald   
za zákonné zástupce: p. Jana Vlasáková, Bc. Iva Amin (od října 2019 Bc. Stanislava Hamáková)
za pedagogické pracovníky:  Mgr. David Chamula a Mgr. Pavel Soukup

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v záložce Dokumenty.

Dokumenty Školské rady a zápisy z jednání jsou také k dispozici v kanceláři zástupce ředitelky školy

Složení školské rady na rok 2015-2017

za zřizovatele: PharmDr. Radek Oswald,  Mgr. Michal Voltr
za zákonné zástupce: Bc. Iva Amin,  pan Radek Vyhnálek
za pedagogické pracovníky: Mgr. Pavel Soukup, Mgr. David Chamula

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v záložce Dokumenty.

Dokumenty Školské rady a zápisy z jednání jsou také k dispozici v kanceláři zástupce ředitelky školy

Složení školské rady na rok 2012-2014

za zřizovatele: PaedDr. Jiří Kulhánek a PharmDr. Radek Oswald
za zákonné zástupce: Miluše Součková a Vladimíra Takácsová
za pedagogické pracovníky:  Mgr. David Chamula a Mgr. Pavel Soukup

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v záložce Dokumenty.

Dokumenty Školské rady a zápisy z jednání jsou také k dispozici v kanceláři zástupce ředitelky školy