Podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 informuji žáky a jejich zákonné zástupce:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení vychází

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy (únor až 10. březen),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. června dle stanoveného rozpisu, který bude zveřejněn zde na stránkách školy a rodiče budou také informováni třídními učiteli.

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

‚https://‘ “>
946 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno