Ve čtvrtek 16. března jsme odeslali několik obrázků žáků 2. stupně do dvou výtvarných soutěží.

Do celostátní soutěže Vzduch pro život 2, kterou pořádá Základní škola Opava se zapojilo 6 žáků (z tříd 6.A, 7.B). Nejlepší práce budou oceněny Cenou poroty. Vernisáž výtvarných prací proběhne ve Víceúčelové hale v Opavě 2.6.2023.

 Do mezinárodní výtvarné soutěže dětské kresby Barbary Petchenik s tématikou Mapa mého budoucího světa, kterou pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci, se zapojilo 16 žáků (z tříd 6.A, 7.B, 8.B, 9.B).  Obrázky budou vyhodnoceny v národním kole a nejlepší výtvory v každé věkové kategorii budou oceněny věcnými cenami a diplomem.

Nejlepší obrázky pak budou zaslány na Mezinárodní kartografickou konferenci do Kapského Města v Jižní Africe (srpen 2023), kde proběhne vyhodnocení celosvětového kola. Oceněné práce budou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích a plakátech.

Všem žákům, kteří se zapojili do jmenovaných soutěží držíme palce k umístění!

20230314_114131

20230315_092548

 

146 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno