Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

zveme Vás na zápis, který se bude konat 6. a 7. dubna od 13 do 17 hodin.

Zápis se bude konat ve škole, kde vás přivítají naše paní učitelky, které si od vás vyžádají občanský průkaz a rodný list dítěte, potom v určené třídě „herně“ vyplníte žádost o přijetí a pak už se hravou formou budou vašim dětem věnovat paní učitelky ve třídách. Na děti bude následně čekat odměna v aule, kde vám také nabídneme malé občerstvení a představíme vám projekt Dobrý start, který již několik let nabízíme našim budoucím prvňáčkům.

Podrobné informace najdete v menu – budoucí prvňáci – zápis 2022.

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a zde na internetových stránkách školy do 29. dubna 2022. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte zde ve škole.

V případě žádosti o odklad školní docházky neprocházíte zápisem, ale v kanceláři školy vyplníte žádost o odklad, kterou musíte doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně zápisu, popř. odkladu školní docházky volejte na telefonní číslo 474 335 119.

Vážení rodiče a milí prvňáčci, čeká vás vykročení do další etapy života a my vám přejeme, aby den zápisu byl pro vás dnem plný radosti a pěkných vzpomínek. 

Těšíme se na Vás

Mgr. Irena Gahlerová
ředitelka školy

 

 

316 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno