Vážení rodiče a žáci,

ve středu 1. září zahájíme nový školní rok a zde vám přinášíme pár základních informací.

Na informace, které se týkají testování a roušek, z MŠMT stále čekáme.

Organizace a zahájení školního roku:
středa 1. září: výuka: od 8:00 do 9:40 hodin všechny třídy

Rodiče jako doprovod mají vstup zakázán.

1. třídy: uvítání prvňáčků před školou v 8,05 hodin, přívítat je přijde také zástupce města Mgr. Jan Losenický
předání zpět rodičům cca v 9,45 hodin opět před školou

po odchodu dětí do tříd proběhnou krátké třídní schůzky v aule školy s jedním zákoným zástupcem – informace ředitelky školy, vedoucí jídelny, vedoucí družiny a třídní učitelky

2. – 9. třídy: třídnické práce, BOZ, hygienická opatření COVID-19, školní řád ……žáci si přinesou poznámkový blok a psací potřeby

výdej obědů: 10:30 – 12:00 hodin

školní družina: v provozu 5:30 – 16:00 hodin

více informací k zahájení a organizaci školního roku najdete v menu1 – škola – organizace školního roku

školní jídelna:
přihláška a zaplacení stravného: v kanceláři školní jídelny.
stravné na měsíc září 2021
Celkem 20 stravovacích dnů.
Platba v hotovosti:
7 – 10 letí………….20 dní x 23,- Kč = 460,- Kč
11 – 14 letí………..20 dní x 25,- Kč = 500,- Kč
15 – více letí……..20 dní x 26,- Kč = 520,- Kč
Platba bankou: záloha…………550,-Kč
č.ú. 7430441/0100
Nezapomenout uvést přidělený variabilní symbol !!!
Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.

školní družina:
přihláška k vyzvednutí u vedoucí šk. družiny – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti
platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka

———————————————————–

V příloze najdete seznamy žáků do 1. tříd a seznamy žáků 6. tříd.

organizační změny:

Vzhledem k odchodu většího počtu žáků na gymnázia, byla rozdělena bývalá 5.B a budoucí 6. třídy budou pouze dvě.

Také byly spojené bývalé 8. třídy a v příštím školní roce bude pouze jedna 9. třída.

Všem žáků přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

Těšíme se na vás vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy

 

 

 

913 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno