Vážení rodiče a žáci,

v úterý 1. září zahájíme nový školní rok a zde vám přinášíme pár základních informací, které jsou upravené dle pokynů MŠMT.

Organizace a zahájení školního roku:
úterý 1. září: výuka: od 8:00 do 9:40 hodin všechny třídy

Rodiče jako doprovod mají vstup zakázán.

1. třídy: uvítání prvňáčků před školou v 8,15 hodin, přívítat je přijde také zástupce města
předání zpět rodičům cca v 9,45 hodin opět před školou

po odchodu dětí do tříd proběhnou krátké třídní schůzky v aule školy s jedním zákoným zástupcem – informace ředitelky školy, vedoucí jídelny, vedoucí družiny a třídní učitelky

2. – 9. třídy: třídnické práce, BOZ, hygienická opatření COVID-19, školní řád ……žáci si přinesou poznámkový blok a psací potřeby

výdej obědů: 10:30 – 12:00 hodin

školní družina: v provozu 5:30 – 16:00 hodin

více informací k zahájení a organizaci školního roku najdete v menu1 – škola – organizace školního roku

školní jídelna: od 1. září 2020 změna stravného!!
přihláška a zaplacení stravného: v kanceláři školní jídelny.
stravné na měsíc září 2020
Celkem 21 stravovacích dnů.
Platba v hotovosti:
7 – 10 letí…………21 dní x 23,- Kč = 483,- Kč
11 – 14 letí………..21 dní x 25,- Kč = 525,- Kč
15 – více letí……..21 dní x 26,- Kč = 546,- Kč
Platba bankou: záloha…………550,-Kč
č.ú. 7430441/0100
Nezapomenout uvést přidělený variabilní symbol !!!
Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.

školní družina: od 2. září prodloužená pracovní doba do 16:30 hodin
přihláška k vyzvednutí u vedoucí šk. družiny – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti
platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka

Všem žáků přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

Těšíme se na vás vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy

‚https://‘ “>
986 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno