Vážení rodiče a žáci,

prázdniny se přehouply do druhé poloviny a proto vám zde přinášíme informace k zahájení nového školního roku.

Organizace a zahájení školního roku:
školní rok zahájíme v pondělí 4. září: výuka: od 8:00 do 9:40 hodin všechny třídy

1. třídy: uvítání prvňáčků  v aule školy, přívítat je přijde také zástupce města

2. – 9. třídy: třídnické práce, BOZ, školní řád ……žáci si přinesou poznámkový blok a psací potřeby

v 9:30 hodin společné slavnostní zahájení školního roku

výdej obědů: 10:30 – 12:00 hodin

školní družina: v provozu 5:30 – 16:00 hodin

více informací k zahájení a organizaci školního roku najdete v menu1 – škola – organizace školního roku

školní jídelna:
přihláška a zaplacení stravného: v kanceláři školní jídelny od 28. 8. 2023 
po předchozí telefonické domluvě je možné již od 21. 8. 2023.

Kontakt vedoucí ŠJ:  Kamila Míchalová, telefon:  474 335 123, 724816745

více info menu – jídelna

školní družina:
přihláška k vyzvednutí od 28. 8. 2023 u vedoucí šk. družiny – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti
platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka

———————————————————–

Seznam žáků do 1. tříd

Seznam pomůcek

Organizace školního roku

 

Všem žáků přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

Těšíme se na vás vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy

 

 

968 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno