Vážení rodiče a žáci,

prázdniny se přehouply do druhé poloviny a proto vám zde přinášíme informace k zahájení nového školního roku.

Organizace a zahájení školního roku:
školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září: výuka: od 8:00 do 9:40 hodin všechny třídy

1. třídy: uvítání prvňáčků  v aule školy, přívítat je přijde také zástupce města

2. – 9. třídy: třídnické práce, BOZ, hygienická opatření COVID-19, školní řád ……žáci si přinesou poznámkový blok a psací potřeby

v 9:30 hodin společné slavnostní zahájení školního roku

výdej obědů: 10:30 – 12:00 hodin

školní družina: v provozu 5:30 – 16:00 hodin

více informací k zahájení a organizaci školního roku najdete v menu1 – škola – organizace školního roku

školní jídelna:
přihláška a zaplacení stravného: v kanceláři školní jídelny od 26. 8. 2022

UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1. 9. DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CEN ZA STRAVOVÁNÍ
stravné na měsíc září 2022
Celkem 21 stravovacích dnů.
Platba v hotovosti:
7 – 10 letí………….21 dní x 27,- Kč = 567,- Kč
11 – 14 letí………..21 dní x 29,- Kč = 609,- Kč
15 – více letí……..21 dní x 30,- Kč = 630,- Kč
Platba bankou: záloha…………600,-Kč
č.ú. 7430441/0100
Nezapomenout uvést přidělený variabilní symbol !!!
Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.

školní družina:
přihláška k vyzvednutí od 26. 8. 2022 u vedoucí šk. družiny – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti
platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka

———————————————————–

Seznam žáků do 1. tříd

Seznam pomůcek

Organizaci školního roku

Všem žáků přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

Těšíme se na vás vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy

 

959 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno