Vážení rodiče a žáci,

v pondělí 2. září zahájíme nový školní rok a zde vám přinášíme pár základních informací:

Organizace a zahájení školního roku:
pondělí 2. září: výuka: od 8:00 do 9:45 hodin všechny třídy
1. třídy: uvítání prvňáčků v aule školy, přívítat je přijde také zástupce města pan starosta PaedDr. Jiří Kulhánek
2. – 9. třídy: třídnické práce, BOZ, školní řád ……žáci si přinesou poznámkový blok a psací potřeby
v 9:30 hodin společné slavnostní zahájení školního roku
výdej obědů: 10:30 – 12:00 hodin
školní družina: zcela v provozu 5:30 – 16:00 hodin
více informací k organizaci školního roku najdete v menu1 – škola – organizace školního roku

školní jídelna:
přihláška a zaplacení stravného: v kanceláři školní jídelny.
stravné na měsíc září 2019
Celkem 21 stravovacích dnů.
Platba v hotovosti:
7 – 10 letí…………21 dní x 21,- Kč = 441,- Kč
11 – 14 letí………..21 dní x 23,- Kč = 483,- Kč
15 – více letí……..21 dní x 24,- Kč = 504,- Kč
Platba bankou: záloha…………480,-Kč
č.ú. 7430441/0100
Nezapomenout uvést přidělený variabilní symbol !!!
Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.

školní družina:
přihláška k vyzvednutí u vedoucí šk. družiny – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti
platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka:
ŠD + jméno žáka

Všem žáků přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

Těšíme se na vás vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy

‚https://‘ “>

434 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno