Vážení rodiče,

od pondělí 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníků. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka 1. a 2. tříd bude probíhat v plném rozsahu dle rozvrhu v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Organizace příchodu:  žáci vstupují hlavním vchodem. Rodičům jako doprovod je vstup do školy přísně zakázán!

Organizace výuky:  výuka bude probíhat dle rozvrhu, pouze 2. B má přesunutý Aj ve čtvrtek ze druhé hodiny na čtvrtou vyučovací hodinu.

Z nařízení MŠMT stále trvá zákaz zpěvu a tělesné výchovy ( může se konat venku). Místo těchto hodin budou žáci pracovat na rozvíjení svých dovedností a znalostí z jiných vyučovacích předmětů.

Děti budou nepřetržitě v rouškách, zajistěte prosím alespoň dvě roušky na každý den. Zároveň děti teple oblékejte, ve třídách se bude intenzivně větrat.

Pro žáky v prezenční výuce probíhá též pedagogická intervence (doučování) dle platných rozvrhů.

Stravování: organizace stravování ve školní jídelně je zajištěna tak, aby se dodržely homogení skupiny. Nezapomeňte včas zajistit dětem obědy!! Všichni, co mají trvalé příkazy, budou mít obědy automaticky přihlášené, ostatní si musí obědy objednat na tel čísle 724 816 745, nebo na internetovém objednávání na stránkách školy. Pokud dítě ve škole přítomno nebude (z jakéhokoliv důvodu), je třeba oběd odhlásit!

Družina: provozní doba družiny ráno se nemění – od 5:30 hodin.Odpoledne bude družina otevřená do 16 hodin.

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat dle stejných pravidel a rozvrhů jako v listopadu 2020….najdete je na stránkách školy v menu jednotlivých tříd.
On-line výuka 3.A,B a 4.B na již zaběhnutých programech (Google meet aj.), ostatní třídy v programu Microsoft Teams.

Úkoly – budou zadané na programu Tems a též na stránkách školy.
Každé pondělí a úterý je bude také možno vyzvednout a odevzdat (po domluvě s vyučujícím) ve vestibulu školy od 12 – do 15 hod. 

Pro žáky na distanční výuce probíhá pedagogická intervence (doučování) dle domluvy s vyučujícím.

Obědy: žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů v době od 10,45 do 11,10 hodin. Pozdější výdej není z organizačních důvodů možný!
Obědy nejsou přihlášené, je nutné je přihlásit (tedy i případě, že máte trvalý příkaz) – telefonicky nebo přes internetové objednávání.

Veškeré další informace hledejte na stránkách svých tříd. V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele.

Děkuji   ředitelka školy

 

 

767 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno