Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že —v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22.ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,— provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud, tj. prezenčně se vzdělávají pouze 1. a 2. třídy, ostatní třídy pokračují v distanční výuce. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Informace, týkající se hodnocení vašich dětí za 1. pololeti – známky na vysvědčení – vám pokytnou třídní učitelé. Výpis z vysvědčení dostanou žáci první den prezenční výuky.

Připomínáme, že v pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, tedy prvňáci a druháci do školy nejdou a neprobíhá také on-line výuka.

 

 

462 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno