Vážení rodiče a milí žáci, přinášíme vám přehled organizace postupného návratu všech žáků do školy.

Organizace v týdnu od 17.5.

Návrat celého 1. stupně + 2. stupeň třídy B

Příchod do školy:  

žáci 1. stupně  hlavní vchod v 7,40 hodin

žáci 2. stupně hlavní vchod v 7,50 hodin

Výuka:

 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 • Testování 1. stupeň 1x týdně,  2. stupeň 2x týdně (pondělí a čtvrtek)
 • Výuka probíhá dle platných rozvrhů hodin, výuka tělesné výchovy je povolena ve vnějších prostorech a zpěv je zakázán.
 • Roušky jsou povinné.

Jídelna:

 • Žáci, kteří se budou od pondělí 17. 5. vzdělávat prezenčně (tedy ve škole) a mají trvalé příkazy, budou mít obědy hromadně přihlášené. Pokud dítě ve škole přítomno nebude (z jakéhokoliv důvodu), je třeba oběd odhlásit!

  Žáci, kteří nemají trvalé příkazy, si musí obědy přihlásit a zaplatit nejpozději v pátek 14. 5. do 14 hodin.

  Žáci na distanční výuce (doma) si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů v době od 10,45 do 11,10 hodin.
  Pozdější výdej není z organizačních důvodů možný! Obědy nejsou přihlášené, je  nutné je přihlásit (tedy i případě, že máte trvalý příkaz) – telefonicky, přes internetové objednávání nebo přímo v kanceláři ved. školní jídelny a popř. zaplatit

Družina:

 • Provoz v normálním režimu bez omezení, tedy do 16,30 hodin. Zrušené homogenní skupiny.

Distanční výuka:

 • Třídy A 2. stupeň
 • Dle rozvrhu probíhá výuka 1 hodina týdně Čj, M, Aj
 • Ostatní předměty je nabídnutá konzultace
 • Žáci vypracovávají zadanou práci, kterou přinesou další týden do školy.

Organizace v týdnu od 24. 5.

Návrat všech žáků školy

Organizace stejná jako v týdnu od 17.5. Vracíme se k normálnímu režimu.

Pokud se rozhodnete nepodrobit dítě testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Žák bude pracovat doma dle zadaných pokynů a budou mu určeny termíny přezkoušení, které proběhne ve škole.

 • Žáci budou vypracovávat zadané úkoly ze všech předmětů
 • Z hlavních předmětů (mimo výchov, Vp, Pč) – budou min. 2x přezkoušeni zde ve škole – termín bude oznámen
 • Známka ze zkoušení bude součástí hodnocení na vysvědčení
 • Ostatní předměty – zadané práce budou ohodnocené a budou součástí hodnocení na vysvědčení

Další informace:

V pátek 14.5. se fotografují třídy, které jsou ve škole.

V úterý 1.6 se fotografují ostatní třídy.

Škola v přírodě (pokud to vláda dovolí): termín od soboty do soboty 19.6. až 26.6. v Jiřetíně pod Jedlovou. Informace budou upřesněné.

Přejeme všem příjemný návrat do školy a moc doufáme, že závěr tohoto podivného školního roku společně zvládneme bez stresu a v pohodě.

ředitelka školy

 

 

467 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno