Vážení rodiče,

dle Školského zákona č. 561/2004 Sb.,§ 183, odst. 2, v platném znění zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Informace k zahájení školního roku budou k dispozici zde na stránkách školy – předpoklad v průběhu měsíce června.

Pro přijaté prvňáčky jsme zahájili projekt „Dobrý start“, každé úterý od 15,30 do 16,30 hodin.

Poslední hodinu 21. května proběhnou třídní schůzky od 15,30 hodin.

Rodičům děkujeme za důvěru a všem přijatým prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na setkání při Dobrém startu a následně v pondělí 2. září 2024, kdy společně zahájíme školní rok.

ředitelka školy

 

151 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno