Vážení rodiče,

dle Školského zákona č. 561/2004 Sb.,§ 183, odst. 2, v platném znění zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Informace k zahájení školního roku budou k dispozici zde na stránkách školy – předpoklad v průběhu měsíce června.

Pro přijaté prvňáčky jsme zahájili projekt „Dobrý start“, každé úterý od 15,30 do 16,30 hodin.

Poslední hodinu 17. května proběhnou třídní schůzky.

Rodičům děkujeme za důvěru a všem přijatým prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na setkání při Dobrém startu a následně ve čtvrtek 1. září 2022, kdy společně zahájíme školní rok.

ředitelka školy

Rozhodnuti-o-prijeti-13.4.2022

 

310 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno