Vážení rodiče,

dle Školského zákona č. 561/2004 Sb.,§ 183, odst. 2, v platném znění zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Informace k zahájení školního roku budou k dispozici zde na stránkách školy – předpoklad v průběhu měsíce června.

V případě rozvolnění opatření bychom rádi uskutečnili krátké setkání s budoucími prvňáčky a s vámi v měsíci červnu.

Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na setkání ve středu 1. září 2021.

ředitelka školy

ZAPIS-23.4.2021

 

513 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno