Vážení rodiče,

jak jsme vás již informovali do 3 měsíců od skončení nouzového stavu musí proběhnout volby do školské rady.

Volit se budou dva kandidáti z řad zákonných zástupců našich nezletilých žáků. Každý zákonný zástupce má jeden hlas bez ohledu na počet jeho dětí ve škole.

V souladu s volebním řádem proběhne volba člena Školské rady tajnou volbou. Zákonný zástupce obdrží volební lístek se jmény kandidátů, na němž vyznačí nejvýše tři kandidáty.  V případě označení nulového počtu či většího počtu kandidátů je volební lístek neplatný. Označenou kandidátní listinu volič vhodí do hlasovací urny u hlavního vchodu do školy. Po skončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Do Školské rady budou zvoleni dva zástupci s nejvyšším počtem hlasů od zúčastněných voličů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Termín a místo konání voleb:
čtvrtek 3. 6. 2021 od 7:40 do 16:00 hodin

Přehled navržených kandidátů k volbám do Školské rady (v abecedním pořadí):

  1. p. Tereza Kalinská
  2. p. Simona Kúdelová
  3. p. Ludmila Mahei
  4. p. Věra Straková
  5. p. Pavel Šindelář
 

 

 

 

 

372 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno