Vážení rodiče,

s politováním Vám musíme oznámit, že vláda ČR včera 12. října 2020 rozhodla o  zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání ve škole, tedy od středy 14. října školy opět uzavřela, prozatím do 1. listopadu včetně.

Žáci se budou vzdělávat distančně (stejně jako v jarních měsících).

Žáci, kteří byli dnes ve škole, dostali domácí úkoly a přehled učiva na 14. – 16. října (ST-PÁ) od vyučujících, taktéž vše najdete zde na stránkách jednotlivých tříd (menu vlevo).

Na příští týden budou nové pokyny, úkoly a učivo zadány nejpozději v pátek 16.10. také zde na stránkách jednotlivých tříd. Třídní učitel, příp. vyučující daného předmětu, stanoví formu a termín odevzdání úkolu.

Pro žáky, kteří nemají přístup k online výuce, budou domácí úkoly v listinné podobě připraveny k vyzvednutí ve vestibulu školy vždy v pondělí, popř. v úterý od 12,00 do 15,00 hodin, ve stejný den a čas bude možné vypracované úkoly na stejném místě odevzdat.

Prosíme, dodržujte termíny a stanovený čas, děkujeme.

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná, a pokud se jí žák nebude zúčastňovat, musí být řádně omluven v souladu se školním řádem.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně průběhu distanční výuky kontaktujte přímo vyučujícího jednotlivých předmětů na jeho emailu (příjmení@1zskadan.cz), popř. třídního učitele nebo vedení školy.

Distanční výuka bude probíhat do pátku 23. 10. 2020, následovat budou dny nařízeného volna (26. a 27. 10.), státní svátek (28. 10.) a podzimní prázdniny (29. – 30. 10. 2020).

Prosíme, sledujte aktuální zpravodajství, webové stránky školy a stránky tříd pro další informace.

Vážení rodiče, jsme si dobře vědomi, že se opět dostáváte do situace, kterou jsme si nikdo už nepřál a to je dohlížet na vzdělávání vašich dětí, nutit je plnit úkoly a u těch menších je posílat elektronickou formou, popř. nosit do školy.

Věřte nám, že nás tato situace vůbec netěší a velmi nás trápí, že opět své žáky po nějaký čas neuvidíme.

Nicméně věříme, že společnými silami tuto nepřízeň osudu opět zvládneme a že se konečně podaří zklidnit situaci kolem nákazy a my všichni konečně zase začneme fungovat v normálním režimu.

Přeji vám všem pevné nervy, hodně zdraví a za spolupráci všem moc děkuji

Ředitelka školy, Mgr. Irena Gahlerová

 

   

 

 

 

 

Těšíme se na naše žáky zase 2. listopadu tady ve škole.

‚https://‘ “>
1155 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno