Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 dochází ke změně cen za stravování žáků z důvodu nárůstu pořizovacích cen za potraviny a tím pádem nedostačujících finančních limitů na výrobu stravy.

Vzhledem k tomu, je nutné, abyste učinili změny týkající se výše záloh, které platíte formou trvalých nebo jednorázových příkazů prostřednictvím Vaší banky.

Výše finančních limitů platných od 1.9.2020

Kategorie 7-10 let……………..oběd:  23,- Kč

Kategorie 11-14 let…………….oběd: 25,- Kč

Kategorie 15 let a více……….oběd: 26,- Kč

Zálohy trvalým nebo jednorázovým příkazem

Výše zálohy = 550,-Kč

Při platbě prosím zadejte variabilní symbol strávníka.

Děkuji

Míchalová Kamila, vedoucí ŠJ

‚https://‘ “>