PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY (ve školním roce 2019/2020)

Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez  maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020.

Přijímací zkoušky – jednotné zkoušky z ČJ a M do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se konají ve dvou termínech:

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: úterý 14. dubna 2020 a 2. termín: středa 15. dubna 2020

———————————————————————————————————

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 a 2. termín: pátek 17. dubna 2020

———————————————————————————————————

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 13. května 2020  a  termín:  čtvrtek 14. května 2020

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Nejpozději 14 dní před přijímacími zkouškami zašlou SŠ dopisy s podmínkami přijetí, kódem dítěte a případně pozvánku k přijímací zkoušce.

___________________________________________________________________________________

Listopad 2019 – na třídních schůzkách obdrží rodiče tento manuál, Atlas škol a malý formulář k vyplnění výběru škol nanečisto.

Další informace naleznete v příloze

 

 

‚https://‘ “>

458 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno