V měsíci říjnu opět proběhl projekt „Umíme si poradit“, ve kterém se věnujeme problematice „Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik“. Letos projekt vyvrcholil 26. 10. projektovým dnem. Ke spolupráci se nám podařilo získat prakticky všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor královského města Kadaň, Městskou policii Kadaň i záchranáře.
Na 1. stupni jsme měli společné téma tísňové linky a jak na ně správně volat a v jednotlivých ročnících jsme se věnovali různým tématům branné výchovy. V rámci projektu jsme navštívili požární zbrojnici, vyslechli si přednášku Městské policie Kadaň o BESIPu, o tísňovém volání a nakousli jsme problematiku šikany a bezpečného prostředí ve škole. Také jsme zhlédli ukázku výcviku policejních psů. Tímto děkujeme Městské policii Kadaň – strážníkům R. Vyhnálkovi, P. Matyášovi a R. Holému a panu Pardubskému a celému hasičskému sboru města Kadaň.

14
Na 2. stupni zažili naši žáci zajímavou exkurzi Pharm Dr. Radka Oswalda v lékárně U pelikána. Skvěle se nám věnovali i na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Kadani. Zde jsme dostali možnost nahlédnout do moderního sanitního vozu a poznat úskalí práce záchranářů. Velmi poutavou přednášku a praktický nácvik resuscitace, připravili našim žákům zdravotníci z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Paní Mgr. Hana Sedláčková a Hana Klvaňová umožnily našim žákům nácvik resuscitace na profesionálních modelech dospělého i dítěte. Znovu se nám velmi osvědčila spolupráce s kadaňskou nemocnicí.

7
Všem osobnostem, které věnovaly našim dětem nezištně svůj drahocenný čas i zkušenosti, patří právem naše velké poděkování.

Mgr. David Chamula a celá Kadaňská jednička

foto 1. stupeň

foto 2. stupeň ‚https://‘ “>

1185 Celkem přečteno 3 Dnes přečteno