V měsíci říjnu proběhl na škole pravidelný projekt „Umíme si poradit“.

V rámci projektu využíváme portálu zachranny-kruh.cz a portfolia materiálů vytvořených v minulých letech. Realizuje vzdělávání v oblasti ochrany osob za mimořádných událostí a běžných rizik v plné šíři.

V rámci projektu se našim žákům z 1. stupně věnovali pracovníci Hasičského záchranného sboru královského města Kadaň a Městská policie Kadaň. Připravili žákům skvělý doprovodný program.  Na druhém stupni se nejvíce aktivit konalo v hodinách fyziky, chemie a přírodopisu.

Městské policii a hasičům patří naše veliké poděkování. Děti byly nadšené 🙂 .

6

12

foto ve fotogalerii

 

 

302 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno