Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky ve čtvrtek 9. září od 15,30 hodin. Vzhledem k náplni budou společné pro 1. i 2. stupeň.

program třídních schůzek:

1) školní řád

2) třídní fond – převedení zůstatku do letošního roku

3) COVID-19 – úprava plánů, hodnocení, testování, roušky, hygiena atd.

4) školní klub

5) školní jídelna

6) ISIC karty

7) čipy evidence docházky žáka

8) zapojení školy do Šablony „Spolu a lépe II“ a „Spolu a lépe III“– využití metody CLIL při výuce, doučování, čtenářský klub, tandemová výuka apod.

9) plán školy na školní rok

10) lyžařký výcvikový kurz

11) doučování

a další

 

 

513 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno