6.března proběhl na škole pro žáky 1. – 9. tříd ekoprogram „Tonda obal na cestách“, který se zabývá správným recyklováním odpadu. Děti se dozvěděly, jak správně třídit odpad a jak se dal zpracovává. Některé byly překvapené, že většina oblečení, které měly na sobě, pocházela právě z recyklovaného materiálu 🙂 .

Beseda je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

IMG_20190306_110653

IMG_20190306_130952

IMG_20190306_130959

 

‚https://‘ “>

417 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno