Vážení rodiče,

přinášíme vám informace o průběhu testování na naší škole. Chápeme, že mnozí z vás s testováním nesouhlasí, že se vám nelíbí povinnost nošení roušek, nicméně nařízení Ministerstva školství a zdravotnictví je pro nás závazné, a také všichni na naší škole chceme chránit zdraví vašich dětí i  zdraví nás všech a našich i vašich rodin.

Testování žáků bude probíhat ráno po příchodu do školy pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se budou testovat sami,  neinvazivní metodou stěrem z kraje nosu testovací sadou LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test. Testování je bezbolestné. Na testování budou dohlížet paní učitelky.
 
Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude se testovat den při příchodu do školy.  Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se otestují v družině za dohledu paní vychovatelky,  ve třídě pak již ne.

Prosíme, pusťte doma dětem toto instruktážní video, aby viděly co je čeká a nebály se. Děkujeme.

Instruktážní video k testování: Testování žáků – YouTube

Jak to bude v pondělí 12.4. a 19.4. probíhat?

V pondělí 12.4. a 19.4. povolíme přítomnost ve škole všem rodičům, kteří chtějí pomoci svým dětem s prvním testováním. Je velmi důležité nahlásit svou přítomnost třídním učitelkám. V případě, že nemůže být rodič u testování a chce pověřit jinou osobu (strýce, tetu apod.), musí mít tato osoba souhlas (pověření) od zákonného zástupce, které předloží třídní učitelce.

příchod do školy:

v 7,40 hodin 1.a 2 třídy, které bez přezouvání odchází přímo do tříd. Každá třída bude rozdělena do 2 skupin.

v 7,55 hodin budou do budovy vpuštěny třídy 3. – 5., 3. třídy odchází přímo do třídy, opět budou rozděleny do dvou skupin, 4. a 5. třídy se nejdříve přezují v šatnách a potom teprve odchází do třídy.

Žáci jsou povinni mít chirurgické roušky, rodiče respirátory.

postup testování:

1) učitelky seznámí žáky s postupem při testování

2) dezinfekce rukou žáků i rodičů

3) rozdání testů

4) provedení testů

5) nastavení času 15 minut

6) vyhodnocení testů

7) dezinfekce stolů

8) odchod rodičů, všichni stateční dostanou sladkou odměnu a konečně začíná výuka 🙂

Co se stane, pokud se test nezdaří? Nic se neděje, uděláme nový.

Co se bude dít v případě pozitivního testu?

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, žák odchází domů se zákonným zástupcem pokud je přítomen, nebo ho  umístíme do zdravotní místnosti (pod stálým dohledem pověřeného pracovníka) a neprodleně zavoláme zákonnému zástupci (žáka lze pustit i samostatně, pokud s tím rodič dopředu písemně vysloví souhlas).

Zákonný zástupce dostane ve škole potvrzení o pozitivním testu dítěte, obratem kontaktuje ošetřujícího lékaře, který mu vydá elektronickou žádanku na PCR test. Následně žák vyčká v domácí izolaci na výsledky tohoto testu. Na PCR test jde pouze daný žák a do výsledků kontrolního testu nebude docházet do školy.

V případě, že je žák po PCR testu pozitivní, zůstává v izolaci doma, třída pokračuje ve výuce ve škole. Pokud je žák po PCR testu negativní, vrací se do školy.

Pokud bude antigenní test některého žáka pozitivní ve čtvrtek, zůstává okamžitě v izolaci celá třída. Třídní učitelka obratem kontaktuje všechny zákonné zástupce, aby si své děti neprodleně vyzvedli a v domácí izolaci vyčkali na konfirmační (potvrzující) PCR test pozitivního žáka. Zákonný zástupce pozitivního žáka dostane ve škole potvrzení o pozitivním testu dítěte, obratem kontaktuje ošetřujícího lékaře, který mu vydá elektronickou žádanku na PCR test. Tento test absolvuje pouze pozitivní žák. Bude-li i tento test pozitivní, situaci dále řeší KHS a celá třída zůstane pravděpodobně v karanténě.  Po celou dobu této karantény se budou žáci vzdělávat distančně. Pokud bude PCR test negativní, vrátí se k prezenční výuce celá třída.

Můžu mít vlastní koupený test?

Ano, ale testování musí být provedené ve škole a zároveň musíte doložit, že tento test má udělenou výjimku Ministerstva zdravotnictví k použití testu jako zdravotnického prostředku in-vitro formou samoodběru bez asistence zdravotnického pracovníka.

Kdo se nemusí zúčastnit testování?

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a  a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu. Toto je nutné doložit třídní učitelce písemnou formou (potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit do testování.

Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není straší 48 hodin, mohou být děti přítomny ve škole.

Je testování povinné?

Není, v žádném případě vás nemůžeme nutit k účasti na testování. Pokud se rozhodnete nepodrobit dítě testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Žák bude pracovat doma dle zadaných pokynů.

Další zdroj informací: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Vážení rodiče,

konečně jsme se všichni dočkali, a byť i za nepříliš dobrých podmínek můžeme pokračovat ve vzdělávání našich dětí, ty se konečně dostanou ke svým kamarádům, spolužákům a učitelkámE a my učitelé  i vy rodiče se alespoň částečně vrátíme k normálnímu životu.

Pokud jste opravdu rozhodnutí, že vaše dítě nepodstoupí testování a odmítáte nošení roušek ve škole, oznamte to telefonicky své třídní učitelce. Vaše dítě bude omluvené.

Přeji vám všem pevné zdraví a moc se všichni těšíme až školní chodby ožijí dětskými hlasy a smíchem. Je tu moc a moc smutno.

ředitelka školy a všichni pedagogičtí i nepedagogočtí zaměstnanci

 

 

736 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno