Vážení rodiče,
 
Vláda ČR schválila mimořádné opatření MZ, ze kterého vyplývá povinnost testování žáků na onemocnění covid-19 každé pondělí od 22. listopadu 2021.
 
Testování bude probíhat za stejných podmínek, na které jsme si už všichni zvykli.
  • Všichni žáci se budou testovat první vyučovací hodinu.
  • Pokud žák přijde později nebo nebude ten den přítomen, otestuje se v době příchodu do školy v pergole školy.
  • forma testování – neinvazivní antigenní testy pro samoodběr – SEJOY

Výjimky ze screeningového testování žáků
• žáci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
• žáci, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo kteří absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
• žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19, a mají toto laboratorně potvrzené a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní

Upozornění
• nárok na výjimku z testování – nutno doložit písemným potvrzením vydaným příslušným zdravotnickým zařízením nebo odběrovým místem, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli nebo potvrzením v aplikaci TEČKA
• výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování

Odmítnutí screeningového testování žáků
• pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ
• podmínky – ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
• uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování

Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest
• žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
• žák není automaticky omluven – na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla školního řádu
• škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu
• izolace od ostatních osob – žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
• škola kontaktuje zákonného zástupce
• škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
• zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou PCR
• v případě pozitivního výsledku testu PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
• škola následně postupuje podle pokynů KHS
• žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
• v případě negativního výsledku testu RT – PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

 

 

 

 

 

 

311 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno