Vážení rodiče,

Ve středu 6. 11. 2019 se naše škola ke stávce nepřipojí, bude fungovat v normálním režimu.

Neznamená to však, že jsou naši pedagogové spokojeni se stávající situací.

Vyhlášení stávky v době, kdy skončily podzimní prázdniny a mnohé školy měly ještě navíc vyhlášené ředitelské volno, považujeme za nešťastné a chybné. Chápeme, že pro mnohé rodiče by bylo velmi problematické zajistit hlídání dětí a to se nám zdá vůči Vám neférové.

Nicméně vyjadřujeme nespokojenost se sliby, které vláda vůči nám pedagogům stále neplní.

Politici využívají učitele v předvolebních kampaních a z navyšování jejich platu se udělalo pěkné divadlo. V novinách jsme mohli s napětím sledovat, jak ministr postupně přihazuje stovky do učitelských tarifů a jak to „nevděční“ odboráři odmítají. Kdybychom měřili plat učitelů podle toho, kolik o něm bylo napsáno článků a natočeno reportáží, byli by už čeští učitelé milionáři.

Učitelům v této stávce nejde jen o peníze, jde jim také o podmínky jejich práce, spravedlivé odměňování, důstojné a férové jednání a v neposlední řadě o profesní hrdost.

Panu ministru školství a panu premiérovi se díky svým nesplněným slibům podařilo pouze rozeštvat veřejnost proti učitelům a tím znehodnotit učitelské povolání. Mrzí nás Vaše nenávistné poznámky vůči nám pedagogům a naší práci.

Učitelé chtějí mít rodiče jednotlivých dětí za rovnocenné partnery. Každý den se Vašim dětem věnují, vzdělávají je a někdy i vychovávají. Nad rámec svých pracovních povinností s nimi jezdí na exkurze, výlety, kurzy, tráví s nimi čas na různých kroužcích a při doučování.

Povolání učitele patří na špičku profesí, ohrožených syndromem vyhoření. Míra hluku, stresu, tlaku, odpovědnosti a neustálého napětí je jedna z nejvyšších a nekončící. Čas na uspokojení základních lidských potřeb (jídlo, pití, WC) je během školního dne minimální, pokud je vůbec nějaký.

Peníze, které učitel pobírá, nejsou jen za čas odučený, ale i za čas strávený přípravou dalších hodin, vyhledáváním, množením a zpracováváním materiálů pro žáky, za čas strávený opravou úkolů a testů, za čas strávený doučováním dětí, které látku nepochopily, komunikací s rodiči žáků, vyplňováním obrovského kvanta papírů, mj. i těch spojených s inkluzí.

Během vedlejších prázdnin, které učitelům běžný smrtelník závidí, učitel dohání resty (mj. i ve vlastní domácnosti s vlastními dětmi), na které prostě ve školním roce není čas. Spousta učitelů se dovzdělává a připravuje na další výuku.

Dovolenou si učitel může vybírat jen během prázdnin, tedy v době sezóny a nejdražších cenových relací.

Prosíme, nezáviďte učitelům, není jich tak moc. Není tak moc lidí, kteří by tuto práci vykonávat chtěli a kteří mají odpovídající vzdělání a kteří by to zvládli a vydrželi.

Neznevažujte naši práci, snažte se nás pochopit a podpořte nás.

Protože příště těmi, kterým naše vláda nesplní své sliby, můžete být Vy a Vaše profese.

Děkujeme.

‚https://‘ “>

454 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno