Vážení rodiče, informuji Vás o

novém složení Školské rady při ZŠ Kadaň, Školní ul. 1479, okr. Chomutov na období 2021 – 2024

Vzhledem k tomu, že vypršel mandát členům Školské rady, byly provedeny v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby do Školské rady na další funkční období (3 roky).
Dne 3. června 2021 proběhly volby do Školské rady z řad rodičů – zákonných zástupců žáků školy. Odevzdáno bylo 75 hlasovacích lístků, z toho 6 neplatných.
Do školské rady byli voleni z celkového počtu 5 kandidátů dva kandidáti.
Nejvyšší počet hlasů získali: Na prvním místě skončila p. Tereza Kalinská – celkem 37 hlasů, na druhém místě Ing. Věra Straková – celkem 21 hlasů.
Dne 22. června 2021 proběhla na pedagogické radě volba 2 členů školské rady z řad pedagogického sboru. Nominováni byli Mgr. Dita Bubiková a Mgr. Pavel Soukup. Za zástupce do školské rady na volební období 2021 – 2024 byli zvoleni Mgr. Dita Bubiková a Mgr. Pavel Soukup.

Aktuální složení Školské rady při ZŠ Kadaň, Školní ul. 1479, okr. Chomutov na období 2021 – 2024:
Zákonní zástupci nezletilých žáků:
p. Tereza Kalinská, Ing. Věra Straková
Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Pavel Soukup, Mgr. Dita Bubiková
Členové jmenovaní zřizovatelem:
Mgr. Jana Demjanová, Ing. Jan Vaic

Všem bývalým členům děkujeme za spolupráci.

V Kadani dne 24. 6. 2021 Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

 

 

383 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno